0

งาน Chinaplas 2019 : นิทรรศการแสดงสินค้า อุตสาหกรรมยางและพลาสติกระดับนานาชาติ

2019-10-16 14:55:32 in Activity » 0 1270

งาน Chinaplas 2019 : นิทรรศการแสดงสินค้า อุตสาหกรรมยางและพลาสติกระดับนานาชาติ ด้วยมาตรฐานมืออาชีพที่มีคุณภาพ ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย ด้วยจำนวน Exhibitor มากกว่า 3,500 ราย มีผู้เข้าชมงานกว่า 150,000 คน และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมพลาสติกและยางว่าเป็นงานแสดงสินค้าที่มีอิทธิพลมากที่เป็นเป็นอันดับ 2 ของโลก..ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมว่า โดยในทุกปี
 
บริษัทไบรเทน กรุ๊ป และทางWWRCเป็นร่วมกันส่วนหนึ่งของ นิทรรศการพลาสติกในครั้งนี้ เป็นการสร้างนวตกรรม พร้อมกับ เทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งมีการแลกเปลี่ยนการสร้างสรรค์ ในกลุ่ม WWRC เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสินค้าและธุรกิจจากการแบ่งปันข้อมูลเทรนสินค้าในแต่ละประเทศ ภูมิภาค เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งประเทศไทย.

  
 
 

Activitymore..