0

Brighten Group บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาทให้ กับ มูลนิธิรามาธิบดี

2021-05-28 09:02:43 in Activity » 0 1029

” 27 พฤษภาคม 2564. ฝ่ายบริหารระดับสูง ในกลุ่ม Brighten Group บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาทให้ กับ มูลนิธิรามาธิบดี อ.ดร.นพ.ธเนศ ปิติธรรมภรณ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้.

 
  
 
 

Activitymore..